Podklady pro financování

Doklad o přidělení čísla popisného

Kolaudační rozhodnutí

Prohlášení vlastníka dokončené jednotky

List vlastnictví 2437

List vlastnictví 2438

Příslib vzdání se zástavního práva

Stavební povolení